KURZ: SPECIFIKA RODINNÉHO PODNIKÁNÍ

Vzdělávací kurz je zaměřen na právní, manažerskou a finanční oblast rodinného podnikání. Kurzem vás budou provázet odborníci z českých univerzit zaobírajíce se otázkou rodinných firem, osoby s poradenskou praxí v rámci rodinného podnikání i zástupci rodinných firem se zkušenostmi s danou problematikou.

 

V případě zájmu o realizaci dalšího kurzu nás můžete kontaktovat.

 

Kurzy je možné absolvovat samostatně případně jako celek. Ke každému modulu lze rovněž zakoupit i skripta.

PRÁVO A

RODINNÁ ÚSTAVA

 

Co znamená rodinná ústava? Je to základní pilíř systému vnitřních pravidel podnikatelské rodiny a rodinné firmy, jedná se o pravidla správy rodinné firmy. V rodinné ústavě si členové podnikatelské rodiny (většinou jen ti, kteří se podílejí na vlastnictví dané firmy) dohodnou základní pravidla pro své vzájemné působení v rámci rodinné firmy, resp. i mezi sebou v rámci své rodiny. Stanoví si předěl, kde tyto vztahy střídají vztahy rodinné, a ujednají si vzájemná základní pravidla, tedy jak určitá práva, tak i povinnosti.

MANAGEMENT A

PLÁN NÁSTUPNICTVÍ

 

Zvolený způsob nástupnictví závisí na samotném podniku, zájmech zúčastněných stran a institucionálním prostředí. Čím je podnik větší, tím obtížnější může být předat veškeré vlastnictví jedinému následníku – vlastnictví může být rozděleno mezi všechny děti nebo být částečně převedeno na externí investory. Řízení může být zcela nebo zčásti předáno nerodinným manažerům. Pro volbu způsobu nástupnictví není důležitá jen velikost podniku, ale i jeho finanční kondice.

FINANCOVÁNÍ

RODINNÝCH PODNIKŮ

 

Firma ke svému financování může použít vlastní nebo cizí kapitál, rozhodování o struktuře kapitálu s sebou vždy přináší rizika a s tím spojená dilema. V případě rodinného podnikání je dilematem protichůdnost cílů, které musí majitelé/manažeři rodinných firem volit. Těmito cíli jsou růst a ziskovost podniku, bezpečnost podniku a vlastníků a potřeba likvidity vlastníků, a to stále v kontextu RODINY, kdy dané podnikání může být jejím jediným zdrojem obživy.

NAŠI LEKTOŘI A SPOLUPRACUJÍCÍ

prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.

Člen katedry podnikové ekonomiky a managementu, EF TUL. Od října 2017 poslanec Poslanecké sněmovny PČR.

 

Email: ivan.jac@tul.cz

Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Vedoucí Katedry řízení podniku na Vysoké škole Finanční a správní, Manažerka marketingové komunikace AMSP ČR pro projekt Rok rodinného podnikání 2018

 

Info: http://www.petru-nada.com/

Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.

Členka katedry podnikové ekonomiky a managementu EF TUL. Věnuje se managementu,  environmentálnímu managementu a udržitelnému podnikání.

 

Email: magdalena.zbrankova

@tul.cz

Ing. Vendula Macháčková, MSc., Ph.D.

Spolupracující s katedrou podnikové ekonomiky a managementu EF TUL na

výzkumných projektech v oblasti strategického managementu a transferu

výsledků VaV.

 

Email: vendula.machackova

@tul.cz

Mgr. Stanislav Servus, LL.M.

Působí v advokátní kanceláři Dvořák Hager & Partners. Vedle své advokátní praxe se věnuje rovněž publikační a přednáškové činnosti.

 

Email: stanislav.servus@

dhplegal.com

Ing. Zuzana Horčičková

Členka katedry podnikové ekonomiky a managementu EF TUL. Referentka kanceláře studií a analýz.

 

Email: zuzana.horcickova

@tul.cz

JUDr. Eva Karhanová Horynová

Členka katedry podnikové ekonomiky a managementu EF TUL. Působí také jako právní poradkyně.

 

Email: eva.karhanova.

horynova@tul.cz

 

Nadcházející termíny kurzu: dle domluvy

Kurzy k rodinnému podnikání jsou pořádány v rámci aktivit Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Ekonomická fakulta TUL  ©  2019

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

KANCELÁŘ ANALÝZ A STUDIÍ

Ekonomická fakulta TUL

Voroněžská 13

460 01 Liberec

Tel. 48535 2217

Mobil:734 396 900