Ještě než se objevily nadnárodní korporace, byl tu rodinný business. Ještě než přišla průmyslová revoluce, byl tady rodinný byznys. A dokonce ještě před tím, než se objevilo řecké nebo římské impérium, byl zde rodinný byznys.

 

(William O'Hara, Centuries of Success, 2004)

 

Znalostní systém hodnocení  VITALITY rodinného podnikání nabízí pohled na vlastní firmu/farmu ze tří oblastí, a to právnické, manažerské a finanční. Důraz je  kladen na specifika rodinného podnikání. Současně systém poskytuje informace o socioekonomických ukazatelích obce pro doplnění znalostí o vnějším prostředí firmy a příklady dobré praxe rodinných firem/farem ve vazbě na vybrané odvětví.

Poskytujeme vzdělávání v oblasti podnikání v rámci všech stupňů studijního programu Ekonomika a management. Kromě toho je připraven SPECIÁLNÍ KURZ  rodinného podnikání s využitím online platformy pro možnost DISTANČNÍHO vzdělávání v kombinaci s OSOBNÍMI konzultacemi. Další variantou jsou semináře a pobytové kurzy se zázemím např. na rodinné farmě, které jsou zaměřeny na vybraná témata.

 

Zajímá nás dění v rodinném podnikání.  Jsme institucí  koordinující  za Českou republiku celosvětový průzkum podnikatelského ducha studentů vysokých škol pod názvem GUESSS (http://www.guesssurvey.org/). Zajímají nás rovněž názory ze strany podnikatelů. Zapojení rodinných firem/farem, které mají zájem o ROZVOJ naší společnosti, je možné jak na úrovni závěrečných prací studentů nebo výzkumných projektů dlouhodobějšího rázu.

Ekonomická fakulta TUL  ©  2019

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

KANCELÁŘ ANALÝZ A STUDIÍ

Ekonomická fakulta TUL

Voroněžská 13

460 01 Liberec

Tel. 48535 2217

Mobil:734 396 900